Pressmeddelanden


Med vår prenumerationstjänst får du tillgång till nyheter och finansiell dokumentation.

PRENUMERATIONSTJÄNST

 

2022

2022-12-16 08:30 Advanced Soltech begär förlängning av obligationerna SOLT5 och SOLT2 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR
2022-11-01 13:00 ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR
VD-kommentar: Det tredje kvartalet var vårt bästa någonsin. Vi producerade 69 (49) miljoner kWh, en ökning med 40 procent. Intäkterna...
2022-08-23 13:00 ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR
VD kommentar:'Vi fortsätter att växa. Intäkterna i kvartalet steg med 29% och vår installerade bas ökade till 220 MW. Vi...
2022-08-18 14:00 Positivt beslut från China Bank of Communications avseende finansiering av ca 615 MSEK i Kina Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Kreditkomittén hos China Bank of Communications (BOCOM) har fattat ett positivt beslut om ett 8-årigt banklån om 410 miljoner CNY (ca...
2022-06-13 08:55 Advanced Soltech genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 18 miljoner kronor Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR
Styrelsen för Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande lämnat...
2022-05-19 18:25 Rapport från årsstämman i Advanced Soltech Sweden AB (publ). den 19 maj 2022 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR
Advanced Soltechs årsstämma hölls torsdagen den 19 maj 2022 under ordförandeskap av Frederic Telander, styrelsens ordförande...
2022-05-17 13:00 ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR
Kvartalets elförsäljning ökade med 30% VD kommentar: Det har varit ett utmanande kvartal på grund av COVID-restriktioner och försämrat...
2022-04-07 07:30 Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR
Advanced Soltech Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2021 ”2021 var ett händelserikt år, som trots...
2022-02-24 13:00 ADVANCED SOLTECH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR
Kvartalets elproduktion ökade med 21% och anslutna solenergianläggningar uppgick till 206,5 MW vid kvartalets utgång. Advanced Soltech...