Pressmeddelanden


Med vår prenumerationstjänst får du tillgång till nyheter och finansiell dokumentation.

PRENUMERATIONSTJÄNST

 

2022

2022-06-13 08:55 Advanced Soltech genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 18 miljoner kronor Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR
Styrelsen för Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande lämnat...
2022-05-19 18:25 Rapport från årsstämman i Advanced Soltech Sweden AB (publ). den 19 maj 2022 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR
Advanced Soltechs årsstämma hölls torsdagen den 19 maj 2022 under ordförandeskap av Frederic Telander, styrelsens ordförande...
2022-05-17 13:00 ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR
Kvartalets elförsäljning ökade med 30% VD kommentar: Det har varit ett utmanande kvartal på grund av COVID-restriktioner och försämrat...
2022-04-07 07:30 Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR
Advanced Soltech Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2021 ”2021 var ett händelserikt år, som trots...
2022-02-24 13:00 ADVANCED SOLTECH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR
Kvartalets elproduktion ökade med 21% och anslutna solenergianläggningar uppgick till 206,5 MW vid kvartalets utgång. Advanced Soltech...