Varför solenergi i Kina?


Energimarknaden i Kina växer snabbt och landet är världens största förbrukare av primärenergi. Den totala installerade kapaciteten av solenergi i Kina förväntas öka nästan 30 gånger – från 43 GW till 1 219 GW – mellan 2015 och 2040.

De historiska investeringarna i framförallt kol som energikälla utgör tillsammans med det snabbt växande energibehovet en enorm miljöutmaning vars negativa konsekvenser når långt bortom Kinas egna landsgränser. Förutom luftföroreningar, som orsakar andningssvårigheter för många av Kinas invånare, ger kolförbränningen upphov till mycket omfattande koldioxidutsläpp, klimatförändringar och på sikt miljöförstöring globalt.

 

Kina är världens största marknad för solenergi


Kinas regering har höga ambitioner när det gäller utbyggnaden av solenergi och marknaden är under kraftig tillväxt. Ur ett globalt perspektiv är Kina det land som har den överlägset största totala solenergikapaciteten, motsvarande 35 procent av den globala totalen under 2019. Vid utgången av 2019 hade Kina en total installerad kapacitet av solenergi om cirka 204 GW – att jämföra med Sverige som totalt hade cirka 0,7 GW installerat vid utgången av samma år.

Det kinesiska intresset för förnybart har även tagit ny fart. I september 2020 uttalade sig Kinas ledare Xi Jing Ping om att Kina ska nå koldioxid neutralitet 2060 och i december samma år, kommunicerade han ett nytt mål för förnybar energi som ska nå en installerad kapacitet på 1200 GW till 2030. Det är ambitiösa mål som bekräftar att Kina kommer att satsa väldigt mycket på solenergi de kommande åren.

 

Ett långsiktigt hållbart, välbeprövat och skalbart affärskoncept


Sedan 2014 bidrar Advanced Soltech till en hållbar utveckling av den snabbt växande energimarknaden i Kina genom att erbjuda solenergilösningar till medelstora och större privata, noterade och statligt ägda företag och organisationer såsom universitet. Vi finansierar, bygger, äger och förvaltar solcellsanläggningar åt kunder som på långtidskontrakt förbinder sig att köpa all el som anläggningarna producerar.

Under åren 2015 till 2020 har vi expanderat snabbt. Advanced Soltech har en installerad kapacitet på över 182,4 MW som producerar elektricitet till totalt 128 kunder i Kina.

 

Vår årliga CO2 besparing med nuvarande installationer blir ca

113000 ton, vilket motsvarar:

11300

Svenskars CO2 utsläpp

162000

Resor Sverige/Thailand t/r

 

Den el som bolaget producerar med nuvarande installationer

med en effekt på 182,4 MW, motsvarar:

36500

Svenska hushålls elförbrukning (5000 kWh/år)

18

Procent av Gotlands elförbrukning