Våra projekt


Kina är sedan 2009 världens största förbrukare av energi. Den installerade kapaciteten förväntas fördubblas mellan 2016 och 2040.

De historiska investeringarna i framförallt kol som energikälla utgör tillsammans med det snabbt växande energibehovet en enorm miljöutmaning vars negativa konsekvenser når långt bortom Kinas egna landsgränser. Förutom luftföroreningar som orsakar andningssvårigheter för många av Kinas invånare ger kolförbränningen upphov till mycket omfattande koldioxidutsläpp, klimatförändringar och på sikt miljöförstöring globalt.

Våra projekt


Vi bidrar sedan år 2014 till en hållbar utveckling av den kraftigt växande energimarknaden i Kina genom att erbjuda solenergilösningar till stora och medelstora företag och organisationer.

176

Projekt

252

MW installerad kapacitet

168

MW under utveckling

Utvalda projekt

Jiangsu Runchang Gummiteknologi


”Vi har en tillförlitlig affärspartner i Advanced Soltech. De säkerställer att vi får ren och driftsäker elektricitet till en låg kostnad så att vi kan fokusera på vår egen kärnverksamhet.”

Zu Changjun
Direktör på tekniska avdelningen

Storlek m2: 18559
Kapacitet kW: 2320
Årlig produktion MWh: 2319820
Driftsättning: 2017-04-06

Sohbi Craft (Changshu) Co.,Ltd


”Tillväxtpotentialen i Kina ska inte ske på bekostnad av klimatet och ren luft. Tack vare Advanced Soltech kan vi spara pengar och klimatet på samma gång genom att konvertera solenergi till ren elektricitet.”

Guan Yongchu
Chef, Energiavdelningen

Storlek m2: 13644
Kapacitet kW: 1706
Årlig produktion MWh: 1705550
Driftsättning: 2017-04-07

Suqian Huiyang Textilteknologi


”Det finns en ny medvetenhet kring teknikföretag och deras miljöansvar. Vi vill bidra till transformationen mot en hållbar energiförsörjning. Med Advanced Soltech blir det möjligt.”

Huang Dafeng
Elingenjör, Energiavdelningen

Storlek m2: 11000
Kapacitet kW: 1571
Årlig produktion MWh: 1570800
Driftsättning: 2019-08-19