Syfte & Mål


 

Vi har ett syfte


Vi finns för att påskynda omställningen mot solenergi där nyttan är störst. I Kina som genererar nära 70 procent av sin elektricitet genom förbränning av kol gör vi stor nytta genom att investera i solenergi som ersätter kolkraft.

En investering i Advanced Soltech ger både god avkastning och gynnar miljön.

Vår story


Advanced Soltech är ett solenergiföretag startat av svenska SolTech Energy Sweden AB (publ.) och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. i Kina – två företag som brinner för att göra goda affärer genom att göra gott. Vi strävar efter att bidra till en mer hållbar energimix genom att ta tillvara på den rena, pålitliga och kostnadseffektiva solkraften. Vi såg tidigt potentialen i den kinesiska energimarknaden som är störst i världen och som törstar efter kreativa lösningar för att komma tillrätta med sina miljöproblem.

Bolaget grundades 2014. Samma år uppfördes våra första två installationer på totalt 445 KW i Kina. Från 2015 till 2022 har bolagets utbyggnad av installationer präglats av mycket stark tillväxt och idag uppgår den installerade kapaciteten till över 230 MW.

Det finns gott om affärsmöjligheter i Kina. Det som främst kan hindra oss från att nå våra ambitiösa affärs- och miljömål är om vi inte löpande lyckas resa kapital till byggnation av våra solenergianläggningar.

Viktiga historiska milstolpar för Advanced Soltech

 

Preloader
 • 2021 – IPO

  Den 29 oktober noteras Advanced Soltech på Nasdaq First North growth market. Noteringen skapar förutsättning för bättre villkor på kapitalmarknaderna och ännu snabbare tillväxt.

 • 2020 – Tillväxtfas

  ASAB genomför en ”pre-IPO placing”. Portföljen växer med 37 MW trots COVID–19-pandemin och slutar året med 177 MW installerad kapicitet.

 • 2019 – Tillväxtfas

  ASAB ingår ett nytt ramavtal om 500 MW, emitterar en ny grön obligation och slutar året med 139 MW installerad kapacitet.

 • 2018 – Tillväxtfas

  ASAB emitterar tre gröna obligationer för privatmarknaden och har vid årets slut 69 MW ansluten kapacitet.

 • 2017 – Instutionaliseringfas

  ASAB fortsätter att bygga kapacitet och slutar året med 29 MW ansluten kapacitet. Ägarna tillskjuter mer eget kapital.

 • 2016 – Instutionaliseringfas

  Advanced Soltech (ASAB) grundas. Första ramavtalet skrivs under. Den första obligationen emitteras. Vid årets slut har ASAB 14 MW ansluten kapacitet.

 • 2015 – Grundande och utvecklingsfas

  Affärsmodellen formaliseras och byggandet av de första solenergiprojekten påbörjas

 • 2014 – Grundande och utvecklingsfas

  Soltech och Advanced Solar Power (ASP) investerar 50 MSEK för att utveckla ett “Solar Service” bolag I Kina.