Styrelsen


Vi som sitter i styrelsen på Advanced Soltech

Advanced Soltechs styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, valda på senaste årsstämman.


Frederic Telander

Arbetande Styrelseordförande


Född 1964

Erfarenhet
Frederic var VD i SolTech Energy Sweden AB (publ) mellan 2009 och 2018, är företagets största enskilda investerare och har även varit styrelsens ordförande mellan 2007 och 2009. Frederic har alltid haft ett stort intresse för och stort fokus på bolagsbyggande inom miljö och klimatsmart teknologi. Skolad inom det familjeägda byggföretaget Telac Construcciones SA som var ett av de största privata byggbolagen i Syd Spanien med 300 anställda fram till nittiotalet. Före detta partner i EIG Venture Capital Ltd, ett investmentbolag med fokus på investeringar i tidiga skeden inom energieffektivisering och clean tech. Under perioden 2001 – 2008 var Frederic ledande i expansionen av Gas Turbine Efficiency-koncernen som växte från cirka 1 MUSD till drygt 35 MUSD i omsättning. Under perioden strukturerade och kapitaliserade han bolaget, rekryterade nyckelpersoner samt förhandlade fram avtal med kunder såsom Rolls Royce, Siemens, Pratt & Whitney, Statoil, etc. Tidigare vice ordförande i GTE plc. och ledande i noteringsprocessen av bolaget på Londonbörsens AIM-lista i december 2005 samt även av SolTech Energy Sweden AB (publ) på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015.

Utbildning
Universitetsstudier i företagsekonomi.

Övriga pågående uppdrag
VD och styrelseledamot i Sactum AB.


Stefan Ölander

Styrelseledamot


Född 1964

Erfarenhet
Stefan är VD och en av de största investerarna i Soltech Energy. Stefan har varit styrelseledamot sedan 2011 och var styrelseordförande mellan 2012 och 2018. Stefan har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom SEB och Kinnevik. Han är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Stockholmsbörsen. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. År 2011 investerade Stefan även i Zacco som är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med över 700 anställda i sex länder och med en omsättning på ca 700 MSEK. Stefan är idag en av de tre största ägarna av Zacco och sitter i styrelsen. Under olika perioder har Stefan varit både VD och Styrelseordförande i Zacco.

Utbildning
Gymnasieekonom.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Zacco AB (publ), styrelseledamot i Advanced SolTech Sweden AB (publ) och styrelseordförande i dotterbolagen till Soltech.


Ben Wu

Styrelseledamot och grundare och CEO på det Kinesiska ägarbolaget och partnern Advanced Solar Power


Född 1973

Erfarenhet
Ben är grundare och VD i den framgångsrika tunnfilmstillverkaren Advanced Solar Power Hangzhou som han startade tillsammans med sin far 2008. Ben var VD i Advanced Soltechs ABs kinesiska verksamhetsbolag fram till 2019. Innan detta har Ben en gedigen karriär inom affärsutveckling och finans, bland annat som managementkonsult hos McKinsey 2004-2006 och som analytiker hos Himalaya Capital 2002-2004. Senast innan han grundade Advanced Solar Power Hangzhou, hade Ben en framträdande roll inom Lenovo 2007-2008 vars investeringsbolag även blev den första externa investeraren i Advanced Solar Power.

Utbildning
MBA Finance and Marketing, Columbia Business School. MS Mathematics and Computer Science, Colorado School of Mines. BS Mathematics and Computer Science, Colorado School of Mines.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Advanced Solar Power Hangzhou. Grundare, VD och styrelseledamot i det kinesiska ägarbolaget och partnern Advanced Solar Power Hangzhou.


Gang Bao

Styrelseledamot sedan 2016 och CEO för de kinesiska verksamhetsbolagen Advanced Soltech Renewable Energy och Suqian.


Född 1969

Erfarenhet
Gang har arbetat operativt med försäljning och affärsutveckling sedan 2015 i det kinesiska verksamhetsbolaget Advanced SolTech Renewable Energy. Innan dess har Gang varit försäljnings och marknadschef 2012-2015. I den roll har han ansvarat för att bygga upp en plattform för försäljning i ett 30-tal olika länder. Mellan 2008 och 2012 hade Gang rollen och tillverkningschef på Advanced Solar Power Hangzhou där han byggde upp och skapade tillverkningsprocessen för bolagets tunnfilmsmoduler (CdTe) . Innan Gang gick in i solenergibranschen arbetade han både med försäljning och som utvecklare på en rad mjukvarubolag.

Utbildning
MS Mathematics and Computer Science, Colorado School of Mines. BS Mathematics, ShanDong University, JiNan.


Vivianne Holm

Styrelseledamot sedan 2020


Född 1965

Erfarenhet
Vivianne Holm har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn och har i olika roller tidigare arbetat med aktieanalys och corporate finance samt som rådgivare med särskilt fokus på affärsutveckling, kapitalanskaffning och investor relations. Vivianne Holm är idag verksam genom styrelseuppdrag och aktiv investerare inom cleantech.

Utbildning
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Andra Styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Inzile AB, Meva Energy AB, Styrelseledamot Rocker AB, Styrelseledamot Volta Greentech AB, Styrelseledamot Climeon AB.

Aktieinnehav
11 st preferensaktier.


Patrick de Muynck

Styrelseledamot sedan 2020


Född 1956

Erfarenhet
Patrick har varit verksam i finanssektorn i över 35 år, mestadels baserad i London och New York. Mellan 2000 till 2015 var Patrick partner hos EQT och verksam som kreditchef samt medlem i ledningsgruppen. Sedan några år tillbaka arbetar Patrick med styrelseuppdrag och egna investeringar.

Utbildning
University of Brussels Solvay College.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande I Ymer SC AB, Styrelseordförande i Dagar HF, Styrelsemedlem International Consumer Services Sweden AB, Styrelsemedlem Kara Connect ehf.

Aktieinnehav
11 st preferensaktier.