Möt teamet


Max Metelius

VD

Född 1969. VD sedan 2020. Anställd av ASAB sedan augusti 2018.


E-post: max.metelius@advancedsoltech.com
Telefon: +46 8 441 88 40
Mobil: +46 72 316 04 44

Erfarenhet
Max har arbetat de senaste åtta åren med olika roller inom förnybar energi och var med som medgrundare till Alight, affärsutvecklare inom solenergi på BMI och CFO/COO på Advanced Soltech. Innan dess har Max lång erfarenhet från finanssektorn på Carnegie och HQ Bank, främst med inriktning på investeringar på tillväxtmarknader.

Utbildning
Juris Kandidat, Stockholms universitet. Master of Law and Economics, University of Hamburg. Studier i ekonomi och geovetenskap, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseledamot i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.,Ltd, Kraftwerk Holding AB och Kraftwerk Consulting AB.

Innehav i bolaget
0 aktier.


Lars Höst

CFO

Född 1958. CFO sedan 2020. Anställd av ASAB sedan augusti 2020.


E-post: lars.host@advancedsoltech.com
Mobil: +46 72 22 900 36

Erfarenhet
Lars har över 30 års erfarenhet från seniora roller inom ekonomi, senast som CFO och t.f. VD för Ortivus AB (publ), listat på Nasdaq Small Cap.  Lars har innehaft positioner som CFO/Head of accounting för D-Link Northern Europe, Sitetel Sweden/Northstar Batteries och Gunnebo Nordic.

Utbildning
Ekonomexamen, Lunds universitet. IT-studier, Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseledamot i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.,Ltd och Host Financial Services AB.

Innehav i bolaget
0 aktier.


Cecilia Xia

General Counsel

Född 1992. Bolagsjurist sedan 2021. Anställd av ASAB sedan februari 2021.


E-post: cecilia.xia@advancedsoltech.com
Mobil: +46 73 500 16 78

Erfarenhet

Cecilia har arbetat som advokat på Setterwalls Advokatbyrå och varit verksam inom områdena företagsförvärv, riskkapital och bolagsrätt för svenska och internationella bolag. Hon har bakgrund från Kina och talar utöver svenska och engelska även mandarin.

Utbildning

Juristexamen, Uppsala Universitet.

Övriga nuvarande befattningar
Inga.

Innehav i bolaget
0 aktier.


Frederic Telander

Arbetande styrelseordförande

Född 1964. Arbetande styrelseordförande sedan 2020. Styrelseledamot sedan 2016.


E-post: frederic.telander@advancedsoltech.com
Telefon: +46 8 441 88 46
Mobil: +46 70 525 16 03

Erfarenhet
Före detta partner i EIG Venture Capital Ltd, ett investmentbolag med fokus på investeringar inom clean tech. Under perioden 2001 – 2008 var Frederic ledande i expansionen av Gas Turbine Efficiency-koncernen och noteringsprocessen av bolaget på Londonbörsens AIM-lista under 2005. Under perioden 2007 – 2009 samt 2018 – 2020 var Frederic styrelseordförande i SolTech Energy Sweden AB (publ), och mellan 2009 – 2018 var Frederic VD och ledande i noteringsprocessen av Soltech Energy på First North vid Nasdaq Stockholm under 2015.

Utbildning
Universitetsstudier i företagsekonomi.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Sactum AB och ST-Solar Holding AB.

Innehav i bolaget
0 aktier.