Affärsmodell


Advanced Soltechs affärsmodell går ut på att finansiera, installera, äga och löpande underhålla solenergilösningar på taken till våra kunder som främst utgörs av medelstora och större, privata noterade och statligt ägda företag och organisationer såsom t.ex. universitet. Kunden betalar inte för anläggningen men förbinder sig i ett 20-årigt avtal att köpa all el deras respektive soltaksanläggning genererar.

De löpande intäkterna kommer från försäljningen av el till våra kunder. Vår strategi är att bygga en orderstock med målet att ha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt år 2023 och som är fullt ansluten till elnätet 2024. Den exakta årliga installationstakten är beroende av tillgången på kapital.

Grundliga avtal med kunderna ger ett långsiktigt och stabilt kassaflöde samtidigt som det säkerställer företagets äganderätt till anläggningarna.

Våra kunder i Kina, våra investerare och Advanced Soltech själva vinner alla på denna affärsmodell, liksom även miljön.

Svensk-kinesiskt partnerskap och samägande


Ägarna till Advanced Soltech – SolTech Energy Sweden AB (publ) och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. – har 51 respektive 49 procents ägarandel i bolaget.

Advanced Solar Power Hangzhou Inc. grundades 2008 av Ben Wu och hans far, professor Xuanzhi Wu. Bolaget är en världsledande producent av tunnfilmssolceller och har en helautomatiserad fabrik i Hangzhou i Kina med en årlig produktionskapacitet motsvarande cirka 80 megawatt. Det är dessutom, till dags dato ensamt i världen om att kunna producera semi-transparenta CdTe tunnfilmssolceller.

Advanced Solar Power Hangzhou Inc. har en omfattande patentportfölj och nya patent inges löpande. Bolaget ägs av familjen Wu, medarbetarna och ett antal institutionella investerare såsom Legend Capital, North Light Venture Capital, Morningside Venture Capital och Sequoia Capital.

Advanced Soltech har till uppgift att ta in kapital för att investera i solenergianläggningar i Kina. Detta görs främst genom att emittera gröna obligationer men även genom att emittera aktier till institutionella och privata investerare.

Advanced Soltech äger 100 procent av aktierna i Advanced SolTech Renewable Energy som är försäljnings- och projektbolaget som driver den dagliga verksamheten i Kina. Därutöver äger Advanced Soltech också 100 procent av aktierna i Longrui Solar Energy som är ett ägarbolag och etablerades i samband med att Advanced Soltech erhöll ett ramavtal att bygga 500 MW sol-el i provinsen Jiangsu.

Läs gärna mer om SolTech Energy Sweden AB (publ) på soltechenergy.com och om Advanced Solar Power Hangzhou Inc. på advsolarpower.com