Rapporter


Vår ambition är att tillhandahålla relevant, korrekt och aktuell finansiell information för att förbättra förståelsen för utvecklingen av Advanced Soltech. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar det du söker.


2019

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport Q3 – 2019

Delårsrapport Q2 – 2019

Delårsrapport Q1 – 2019


2018

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport 2018


2017

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport 2017


2016

Årsredovisning 2016