Pressmeddelanden


Med vår prenumerationstjänst får du tillgång till nyheter och finansiell dokumentation.

PRENUMERATIONSTJÄNST

 

2021

2021-11-30 13:00 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden juli-september 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR
Advanced Soltech Sweden AB:s intäkter för tredje kvartalet 2021 blev 47,1 (44,3) MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med samma...
2021-10-28 08:00 Offentliggörande av preliminärt utfall i erbjudandet att förvärva aktier i Advanced Soltech Sweden AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND...
2021-09-28 14:30 ADVANCED SOLTECH OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET Nyheter Bolagshändelse Prospekt Svenska Regulatorisk MAR IR
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND...
2021-08-24 19:00 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden april–juni 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR
2021-07-15 09:00 Advanced Soltech tar in ca 47,7 MSEK i nyemission av preferensaktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR
Det har varit ett stort intresse för att ta del av Advanced Soltechs erbjudande om att teckna nyutgivna preferensaktier. Nyemissionen säkerställer...
2021-07-06 11:00 Advanced Soltech undersöker möjligheten att genomföra en preferensaktieemission om upp till 75 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR
Syftet med den tilltänkta kapitalanskaffningen innan den planerade noteringen är att kunna tillvarata de goda affärsmöjligheter som...
2021-06-16 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 64,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med JingDeZheng TaoYuan Mining Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-05-27 09:15 Kommuniké från Advanced Soltech Sweden AB (publ) årsstämma den 26 maj 2021 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR
Aktieägarna i Advanced Soltech Sweden AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Här följer ett sammandrag av de...
2021-05-12 08:30 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden januari–mars 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR
Advanced Soltech Sweden AB:s, intäkter för första kvartalet 2021 blev 27,0 (16,1) MSEK, en ökning med 68 procent jämfört...
2021-05-05 18:05 Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR
Advanced Soltech Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2020. ”Vi är stolta över vår kraftiga tillväxt...
2021-02-24 13:00 Advanced Soltech Sweden AB Bokslutskommuniké 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR
Bolagets intäkter för 2020 uppgick till 138,8 MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med 2019. Coronapandemin har påverkat...
2021-01-07 08:30 Advanced Soltech hade 176,6 MW installerad kapacitet solenergi vid utgången av 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Det har varit ett utmanande år som inleddes med stor osäkerhet på grund COVID19, vilket...
2021-01-05 08:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 11,2 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vårt fokus är fortsatt att bidra med klimatnytta genom att investera i ekonomiskt hållbara...