Pressmeddelanden


Med vår prenumerationstjänst får du tillgång till nyheter och finansiell dokumentation.

PRENUMERATIONSTJÄNST

 

2020

2020-11-16 11:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 108,2 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Det är fantastiskt roligt att kunna presentera affärer i den här storleken. Advanced Soltech...
2020-11-10 13:00 Familjen Brandberg ny ägare i Advanced Soltech Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar: -Det är mycket roligt att välkomna en erkänt skicklig och värderingstyrd investerare...
2020-11-04 10:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 20,59 MSEK under avtalstiden. Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vi har många pågående förhandlingar med nya kunder som vi fortsätter att omsätta...
2020-11-03 13:00 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden juli–september 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR
VD kommentar: ”Vår verksamhet i Kina fungerar som vanligt igen efter Corona-pandemins utbrott. Våra existerande anläggningar är...
2020-09-24 08:45 Advanced Soltech tar in 131,5 MSEK i nyemission av preferensaktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar: -Det är mycket glädjande att se det stora intresset för att investera i Advanced Soltech...
2020-09-15 11:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 27,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vårt team i Kina fortsätter att teckna order med nya stabila kunder. Detta projekt visar god...
2020-09-08 10:35 Advanced Soltech undersöker möjligheten att genomföra en preferensaktieemission om upp till 150 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar: Kina fortsätter att återhämta sig efter Corona-pandemin och vi ser en stark efterfrågan...
2020-09-01 07:30 Advanced Soltechs ASRE tecknar order som ger cirka 81,9 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: Vårt team i Kina fortsätter att leverera stora lönsamma projekt till stabila kunder. I detta...
2020-08-21 13:10 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden april – juni 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR
VD kommenterar: MSEK. Producerad el uppgick till 38 miljoner kWh. MSEK, p.g.a. Corona-pandemin. ej kassaflödespåverkande valutaeffekter om -38,5...
2020-08-19 10:54 Advanced Soltech Sweden AB (publ) tidigarelägger rapporten för kvartal 2 från den 15 september till den 21 augusti 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR
För mer information kontakta: Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.se
2020-07-27 09:09 Advanced Soltechs ASRE tecknar order som ger 122 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: - Vi är glada och stolta över denna mycket stora affär som är vår näst största...
2020-07-20 10:00 Advanced Soltechs ASRE f å r ny order som ger 7,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 446 250 kWh och kunden köper elektriciteten som anläggningen producerar under 20...
2020-06-05 08:30 Advanced Soltech tecknar samarbetsavtal som fullt utbyggt ger drygt 31 MSEK per år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Avtalet beräknas fullt utbyggt och utan bidrag från vare sig provins- eller centralregeringen generera årliga intäkter om drygt 31...
2020-06-01 14:01 Advanced Soltech Sweden AB (publ) obligationsemission övertecknad Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Efter genomförd emission, som beräknas vara färdigställd i mitten av juni månad, kommer ASAB:s totala och utestående portfölj...
2020-05-07 13:15 Delårsrapport Advanced Soltech Sweden AB (publ) januari – mars 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR
Periodens resultat och bolagets ställning vid periodens slut: *Koncernens intäkter påverkas negativt med cirka -5,5 MSEK som ett resultat...
2020-03-11 11:07 Advanced SolTech Sweden AB (publ) har beslutat att skjuta upp den planerade noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Samarbetet med Carnegie Investmentbank och DNB Markets i syfte att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ligger fast, och utgör...
2020-02-27 11:15 Bokslutskommuniké Advanced Soltech Sweden AB (publ) januari – december 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR
ASAB:s funktion inom Soltech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av de helägda dotterbolagen Advanced Soltech Renewable...
2020-02-04 14:00 Advanced Soltech påverkas operationellt i mycket begränsad omfattning av coronaviruset i Kina Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
För ASAB innebär den förlängda ledigheten att en del av ASAB:s kunder i Kina under en period kommer att ha lägre elförbrukning...
I samband med detta har ASAB mandaterat DNB Markets och Nordea för att utreda förutsättningarna för ASAB att emittera ett nytt obligationslån...
2020-01-10 12:00 Niclas Lundin har utsetts till ny CFO i Soltech Energy Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Den 8 juli 2019 meddelade Soltech Energy att CFO Mats Holmfeldt kommer att lämna Bolaget när en ny CFO har rekryterats och tillträtt tjänsten...
2020-01-10 07:30 Nytt samarbetsavtal ger fullt utbyggt drygt 363 MSEK under avtalsperioden för Soltechs ASAB Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
I samband med avtalets ingående tecknandes även tre order om 500 KW vardera, dvs. totalt 1,5 MW. Den totala investeringskostnaden för dessa...