Pressmeddelanden


Med vår prenumerationstjänst får du tillgång till nyheter och finansiell dokumentation.

PRENUMERATIONSTJÄNST

 

2019

2019-12-18 07:45 Soltechs ASRE i Kina får ny order som ger 36,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 2 090 880 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen...
2019-12-05 07:45 SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 106,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-12-02 08:30 Advanced SolTech har mandaterat DNB Markets och Nordea med avsikt att emittera gröna säkerställda obligationer under första kvartalet 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
En första obligationsemission under avtalet planeras under första kvartalet 2020, beroende av då rådande marknadsförutsättningar...
2019-11-26 14:30 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationerom 100 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Som tidigare obligationer emitterade under SOLT5 serien, avses även denna obligation tas upp till handel på First North Sustainable Bond Market...
2019-11-13 07:30 SolTech Energys nya mål är att nå 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter år 2024 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Solenergimarknaden står inför en mycket stark tillväxt. I Sverige kom endast 0,3 procent av vår energi från solen 2018. I Tyskland...
2019-11-11 13:00 SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 9,84 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 600 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-10-29 07:15 SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 6,68 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 384 000 kWh och skall installeras på en byggmarknad. Kunden förbinder sig att köpa...
2019-10-25 07:40 Ny order för SolTechs ASRE i Kina ger 21,32 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 300 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-10-24 15:00 Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport tredje kvartalet 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR
Första, andra och tredje kvartalet i sammandrag Väsentliga händelser sfter periodens utgång Delårsrapporten finns tillgänglig...
2019-10-16 07:40 Ny stororder för SolTechs ASRE i Kina ger 217,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 11 640 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-09-27 13:04 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer om 125 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och förvaltas av SolTech-koncernens kinesiska...
Frederic Telander, VD Advanced SolTech, och Stefan Ölander, VD SolTech Energy kommenterar: - Vi är mycket glada över att kunna presentera...
2019-08-22 10:00 Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport andra kvartalet 2019 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2019-08-22 07:15 SolTech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för april - juni 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR
Starkt kvartal för SolTech: Halvårssiffror perioden 1 januari – 30 juni 2019 Väsentliga händelser efter rapportperioden SolTechs...
2019-08-16 07:30 SolTechs ASRE i Kina får ny order från fastighetsbolag i hemstaden Hangzhou Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 395 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-08-06 07:30 SolTechs dotterbolag i Kina får ny stororder som ger 108 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-07-16 07:30 SolTechs dotterbolag i Kina tar ny order i Shanghai som ger 6,92 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 380 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen...
2019-07-01 07:10 SolTechs dotterbolag i Kina får ny stororder som ger 163,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 9 731 888 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-06-28 10:45 SolTech Energy presenterar sina nuvarande återförsäljare där Svea Solar inte ingår Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Utöver våra dotterbolag har bolaget återförsäljarsamarbeten med följande företag: - Kraftpojkarna och Rexel...
2019-05-24 07:10 SolTechs dotterbolag i Kina får ny order som ger 110,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 600 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-05-22 07:15 SolTechs Kinaverksamhet landar ny order som ger 36,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 024 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-05-20 09:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech avser att emittera nya gröna seniora säkerställda företagsobligationerom 110 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014...
2019-05-20 07:15 SolTechs Kinaverksamhet tar ny affär som ger 39,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 184 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-04-30 13:02 SolTechs Kinaaffär påverkas ej Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
- SolTechs kinesiska dotterbolag ASRE´s affärsmodell påverkas inte av att prismekanismen justeras för elnätshandlad solkraft...
2019-04-25 09:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech avser att emittera nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014...
2019-04-25 08:45 Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport första kvartalet 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2019-04-17 07:30 SolTechs dotterbolag ASAB rekryterar toppkraft Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Max är jurist i botten och har även en gedigen bakgrund inom finansmarknaden från bland annat Carnegie och HQ Bank. Max är även...
2019-04-16 07:20 SolTechs Kinaverksamhet tar ny affär som ger 19,6 MSEK under avtalstiden på 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-04-15 07:10 SolTechs Kinaverksamhet tar affär som ger 29,4 MSEK under avtalstiden på 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-03-27 07:30 Nytt samarbetsavtal ger fullt utbyggt 465 MSEK årligen för SolTechs ASRE Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
ASRE har redan identifierat passande tak motsvarande cirka 10 MW i regionen. Anläggningarna beräknas producera cirka 1 kWh per installerad watt/år...
ASAB, som är ett dotterbolag till SolTech Energy Sweden AB (publ), har i enlighet med obligationsvillkoren ansökt om, och nu erhållit godkännande...
2019-03-18 07:00 SolTechs Kinaverksamhet har tecknat en order som ger 30,6 MSEK över avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 700 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-03-14 07:00 SolTechs Kinaverksamhet har fått tre nya kunder Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningarna beräknas årligen producera cirka 1 050 000 kWh och kunderna förbinder sig att köpa all elektricitet som respektive...
2019-02-21 14:40 Bokslutskommuniké Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari – december 2018 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2019-01-31 07:00 Advanced SolTechs gröna företagsobligation tecknades till 170 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
ASAB:s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTech-koncernens...
2019-01-25 07:00 SolTechs ASRE ansluter 7,38 MW till nätet som ger 169 MSEK i intäkter under avtalets löptid på 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
VD Stefan Ölander i en kommentar: - Affärsläget är fortsatt mycket bra i Kina och vi räknar med att inom kort leverera ännu...