Pressmeddelanden


Med vår prenumerationstjänst får du tillgång till nyheter och finansiell dokumentation.

PRENUMERATIONSTJÄNST

 

2018

2018-12-17 12:00 SolTechs Kinaverksamhet ökar med 33,6 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-17 08:00 SolTechs Kinaverksamhet ökar med 33,6 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-10 08:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, emitterar gröna seniora säkerställda företagsobligationer Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTech-koncernens...
2018-12-06 07:00 Ytterligare en order för SolTechs ASRE Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 050 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-04 08:00 SolTechs Kinabolag ASRE tar ny affär Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-04 07:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, undersöker möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
2018-11-26 07:00 SolTechs ASRE förvärvar 70 procent av en solenergiportfölj i Kina som ger intäkter på ca 110 MSEK över 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Samtliga anläggningar är anslutna till elnätet och producerar årligen cirka 6 336 500 kWh vilket motsvarar vad ca 253 svenska villor...
2018-11-21 07:00 SolTechsKina bolaglevererar ny affär Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-11-20 07:00 SolTechs ASRE levererar affär på 49 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 200 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-11-05 07:00 Rättelse: SuZhou LongJie Special Fiber skall i stället vara HuiZhou JinLongYu Cable Industrial Development Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer som tidigare offentliggjorts att täcka en takyta om cirka 35 000 kvm (motsvarande ca 5 fotbollsplaner) och årligen...
2018-10-30 07:00 SolTechs ASRE levererar affär på 24,7 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 155 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-10-19 15:30 SolTechs gröna obligation tecknades till 70 MSEK och kompletteras med en kredit i Kina med upp till 100 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Teckningsperioden löpte från 24 september till 15 oktober 2018. Obligationserbjudandet tillför ASAB drygt 70 MSEK före sedvanliga...
2018-10-15 08:00 SolTechs Kinasatsning får ytterligare order Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer årligen producera cirka 300 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-10-10 07:00 SolTechs Kinasatsning levererar. Ny order ger 82 MSEK i intäkt under avtalsperioden. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer att täcka en takyta om cirka 35 000 kvm (motsvarande ca 5 fotbollsplaner) och årligen producera cirka 3 675 000 kWh...
2018-10-08 08:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 24 MSEK i intäkt under avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer att täcka en takyta på cirka 11 000 kvm och årligen producera cirka 1 155 000 kWh. Kunden förbinder sig...
2018-10-04 08:00 SolTech hjälper Kina från kol till sol. Nya order för ASRE ger 44 MSEK i intäkt under avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningarna kommer att täcka takytor på cirka 17 000 kvm (motsvarande ca 2,5 fotbollsplaner) och årligen producera cirka 2 000...
2018-09-24 07:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 83 MSEK i intäkt under avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 35 000 kvm (motsvarande ca fem fotbollsplaner) och årligen producera cirka 3 675 000...
2018-09-20 14:00 SolTechs dotterbolag, ASAB, offentliggör prospekt för femårig grön obligation med 8,25 procent i årsränta Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
ASAB:s verksamhet är att finansiera SolTech-koncernens uppförande av solenergianläggningar i Kina. Anläggningarna installeras, ägs...
2018-09-06 08:30 SolTechs ASRE får ny order som ger 11,56 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 5 000 kvm och årligen producera cirka 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa...
2018-08-24 09:00 Delårsrapport SolTech Energy Sweden AB (publ) januari - juni 2018 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR
Starkt halvår för SolTech: Efter rapportperiodens utgång: Läs rapporten i sin helhet. För mer information, vänligen kontakta...
2018-08-23 13:42 Rättelse: Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari - juni 2018. Delårsrapport i bilaga ej bara i länk. Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2018-08-23 08:00 Delårsrapport Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari - juni 2018 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2018-08-15 10:00 SolTech och ASP förlägger ASAB:s börsintroduktion till senhösten 2019-uppföljning av finansieringsstrategi från oktober 2017 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Bakgrund ASABs ägare, SolTech och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP), finner i dagsläget att alternativa finansieringslösningar för...
2018-07-18 10:00 SolTechs ASRE förvärvar nybyggd rekordanläggning på 12,7 MW av ASP för cirka 86 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Bakgrund Den 11 december 2017 meddelade SolTech att JiangSu YangHe Brewery Joint-Stock Co Ltd. lagt en order på 13 MW gällande installation...
2018-07-02 07:00 Två anläggningar på tillsammans 4,8 megawatt (MW) är nu anslutna till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
VD Frederic Telander i en kommentar: - Som vi offentliggjorde den 12 juni, var ytterligare anläggningar nära förestående att kopplas...
2018-06-21 01:59 SolTechs dotterbolag ASAB:s gröna obligation tecknades till 99 procent Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Teckningsperioden löpte från 29 maj till 18 juni 2018. Obligationserbjudandet tillför ASAB ca 148 MSEK före sedvanliga emissionskostnader...
2018-06-12 07:00 Ytterligare en anläggning på 2,75 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
VD Frederic Telander i en kommentar: - Vi är nu i slutskedet av byggnationen av en rad solenergianläggningar. Detta är den första...
2018-06-11 07:00 SolTech Energy ny medlem i internationella Climate Bonds Partners Program Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
SolTech Energys dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) har två gröna obligationer listade på Nasdaq First North och en...
2018-06-07 07:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 44,6 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 2 hektar (cirka 20 000 kvm) och årligen producera cirka 2 100 000 kWh. Kunden förbinder...
2018-06-05 14:30 SolTechs ASRE opåverkat av ny subsidiepolitik i Kina Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Bakgrund Av totalt cirka 100 GW solel som installerades i världen 2017, stod Kina för dryga 52 GW. Pådrivande faktorer har varit Kinas...
2018-06-01 08:30 Kommuniké från årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ). den 29 maj 2018 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR
Fastställande av resultaträkning och balansräkning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen...
2018-05-24 08:15 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, offentliggör prospekt för femårig obligation med 8,75 procent i årsränta Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
2018-05-02 07:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 47,6 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 2,16 hektar (cirka 21 600 kvm) och årligen producera cirka 2 160 000 kWh. Kunden förbinder...
2018-04-24 07:00 Ytterligare en anläggning på 2,885 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com Informationen...
2018-04-04 08:00 Ny order för SolTechs ASRE ger 45 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 1,8 hektar (cirka 18 000 kvm) och årligen producera cirka 1 800 000 kWh. Kunden förbinder...
2018-03-19 07:00 Ny order för SolTechs ASRE ger 63,8 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Anläggningen beräknas täcka en takyta på cirka 2,7 hektar (cirka 27 000 kvm) och årligen producera cirka 2 902 000 kWh. Kunden...
2018-03-16 08:35 SolTech först på ny obligationsmarknad hos Nasdaq Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Den 19 mars, 2018 anordnas en noteringsceremoni hos Nasdaq Stockholm. Ett femtiotal investerare är inbjudna att tillsammans med media lyssna på...
2018-02-26 07:00 Obligationen i SolTechs dotterbolag ASAB tecknades till 128 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
ASABs funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2018-02-02 15:30 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, offentliggör prospekt för femårig obligation med 8,75 procent i årsränta. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
2018-02-02 15:15 Korrigering: Bokslutskommuniké 2017 - Advanced SolTech Sweden AB (publ) Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR
ASAB:s roll inom SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE)...
2018-02-01 08:30 Ny order för SolTechs ASRE i Shanghai ger 58,5 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
VD Frederic Telander i en kommentar: För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com...
2018-01-16 07:00 Ytterligare en anläggning på 2,28 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com Informationen...
2018-01-11 07:00 Ytterligare en anläggning på 1,2 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com Informationen...
2018-01-09 07:00 Ytterligare två anläggningar på 878 kilowatt (KW) respektive 257 KW, är nu anslutna till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014...