Information angående noteringen av Advanced Soltech

För cirka två år sedan tillkännagav vi att Advanced Soltech hade för avsikt att notera bolaget på Nasdaq First North Growth Market.
Här hittar du relevant information avseende noteringen.

Kort presentation av bolaget och erbjudandet

Presentation av erbjudandet

Intervju med Trading Direkt om noteringen med VD, Max Metelius