Kalender


2022
2022-05-17 Delårsrapport kvartal 1, 2022

2022-05-19 Årsstämma

2022-08-23 Delårsrapport kvartal 2, 2022

2022-11-01 Delårsrapport kvartal 3, 2022

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022

2023
2023-05-10 Delårsrapport kvartal 1, 2023

2023-06-29 Årsstämma

2023-08-10 Delårsrapport kvartal 2, 2023

2023-08-18 Delårsrapport kvartal 2, 2023

2023-11-16 Delårsrapport kvartal 3, 2023