Aktien & Obligationer


Investera i Advanced Soltech


Att investera i Advanced Soltech är att investera i solenergi där den gör mest nytta. Advanced Soltech använder kapitalet till solenergianläggningar som genomgått en noggrann granskning för att uppfylla våra högt ställda krav på lönsamhet, miljökrav, motpartsrisk och projektrisk.

Den kinesiska marknaden för solenergi växer kraftigt. Vår affärsmodell att sälja el från solenergi istället för att sälja solpanelsanläggningar tas emot mot mycket väl. Tillväxtpotentialen är fantastisk och vi bedömer att vi kan investera stora mängder kapital med god lönsamhet i överskådlig tid.

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad genom att registrera dig på vår nyhetstjänst.

Aktien


Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 29 oktober 2021. Totalt antalet aktier är 39 640 390.

Största aktieägarna


De största aktieägarna per 2022-06-22, enligt tabell nedan.

Obligationer


Advanced Soltechs verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och underhålls av våra helägda kinesiska bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd och Longrui Suqian.

Följande obligationer finns utgivna och noterade i Advanced Soltech:

Obligationslån 2018 Solt2

Information Solt2
Obligationsvillkor Solt2
Prospekt Solt2
Advanced SolTech Sweden AB, Newsletter Retail Green Bond Solt2, May 2019
Uppdaterade obligationsvillkor SOLT2 1 februari 2023

Skriftligt förfarande Solt2

IP Svenska
Följebrev
Kallelse till skriftligt förfarande

Obligationslån 2018 Solt3

Information Solt3
Obligationsvillkor Solt3
Prospekt Solt3
Advanced Soltech Sweden AB (publ) Newsletter Retail Green Bond Solt3, September 2019

Obligationslån 2018 Solt4

Information Solt4
Obligationsvillkor Solt4
Prospekt Solt4
Advanced SolTech Annual Newsletter 2020 Solt4

Institutionell obligation 2019 Solt5

Information Solt5
Obligationsvillkor Solt5
Uppdaterade obligationsvillkor Solt5 5 januari 2023
Prospekt Solt5
Advanced SolTech Annual Newsletter 2020 Solt5 tom 5-4

Skriftligt förfarande Solt5

IP Svenska
IP English
Kallelse till skriftligt förfarande

Green Bond Framework

Green Bond Framework

Advanced Soltech Second opinion

Advanced Soltech Second opinion